Μέχρι πριν τρεις μήνες, σύμφωνα με έρευνα της «Π», στο Ηράκλειο καταγραφόταν τριπλασιασμός στην έκδοση διαταγών πληρωμής σε σύγκριση με πέρυσι. Σήμερα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί αφού σημειώνεται περαιτέρω αύξηση της τάξεως του 30%. Το πιο σημαντικό στοιχείο που δείχνει την ευρύτητα της οικονομικής κρίσης είναι ότι η πρωτοφανής έκρηξη στην έκδοση διαταγής πληρωμών αφορά σε ποσά χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται «αγώνας δρόμου» ανάμεσα στις τράπεζες και στους ιδιώτες για τη χρονική προτεραιότητα της προσημείωσης ενός ακινήτου. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα ίδια ακίνητα έχουν προσημειωθεί επτά και οχτώ φορές.