Σε περισσότερες από 185.100 επιχειρήσεις ανήλθε ο συνολικός αριθμός των εταιριών οι οποίες πτώχευσαν στη Δυτική Ευρώπη το 2009 έναντι κάτι λιγότερο των 152.000 επιχειρήσεων το 2008 (αύξηση 22% ή 33.200 επιχειρήσεις), όπως προέκυψε από τα συμπεράσματα ετήσιας πανευρωπαϊκής μελέτης με τη συμμετοχή της Icap Group.

Η τάση την τριετία 2005 - 2007 ήταν η μείωση του αριθμού των πτωχεύσεων (134.260 πτωχεύσεις επιχειρήσεων το 2007 έναντι 154.907 πτωχεύσεων το 2005), από το 2008 μέχρι και σήμερα αυτή η τάση έχει σαφώς ανατραπεί και μάλιστα ιδιαίτερα θεαματικά τη χρονιά που πέρασε.

Και οι 17 χώρες που εξετάστηκαν είχαν σημαντική αύξηση των πτωχεύσεων, ενώ μόνο η Ελλάδα είχε σχεδόν μηδενική αύξηση. Στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πτώχευσαν αυξήθηκε κατά μόλις 1 εταιρία (360 πτωχεύσεις το 2009 έναντι 359 πτωχεύσεων το 2008).

Από τις χώρες που εξετάστηκαν, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά πτωχεύσεων (94%), ακολούθησε η Ιρλανδία (81%), η Ολλανδία (53%) και η Δανία με 51%. Ενώ σε απόλυτα νούμερα, η Γαλλία είναι αυτή που σημείωσε τις περισσότερες πτωχεύσεις, ήτοι 6.080 περισσότερες πτωχεύσεις από το 2008 (ήτοι συνολικά 55.800 περιπτώσεις). Μικρές σχετικά αυξήσεις σε πτωχεύσεις παρουσιάστηκαν στην Αυστρία (9%), στο Βέλγιο (11%), στη Γερμανία (16%) και στο Λουξεμβούργο (18%).

Κύρια αιτία αυτής της αυξημένης τάσης των πτωχεύσεων αποτελεί η επιδείνωση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι παράγοντες που επηρέασαν τον αριθμό των πτωχεύσεων ήταν η μείωση των κερδών, η αύξηση αθέτησης πληρωμών, ο περιορισμός των χρηματοδοτήσεων αλλά και δομικές αιτίες, όπως για παράδειγμα η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων.

Το 2009 στον Τομέα της Βιομηχανίας σημειώθηκαν πολύ περισσότερες πτωχεύσεις απʼ ότι στα προηγούμενα χρόνια. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται στο ότι 1 στις 9 περιπτώσεις πτωχεύσεων πέρσι επηρέασε μία βιομηχανική επιχείρηση ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 1 στις 10. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των πτωχεύσεων παρουσιάζει ο τομέας των Υπηρεσιών (37,7%) και ακολουθεί ο τομέας του Εμπορίου (30,2%) καθώς και ο τομέας των Κατασκευών (20,9%).

Το αντίκτυπο των πτωχεύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας διαμόρφωσε τον αριθμό των ανέργων που προέρχονται από πτωχευμένες εταιρίες σε 1,7 εκατ., ήτοι 500.000 περισσότεροι άνεργοι σε σχέση με το 2008.

Ο συνολικός αριθμός των εταιρειών οι οποίες πτώχευσαν στην Ανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 51.000 επιχειρήσεις το 2008 έναντι 35.400 επιχειρήσεων το 2008, αύξηση 44%. Τη σημαντικότερη αύξηση στα ποσοστά των πτωχεύσεων παρουσίασε η Τσεχία (83%) και ακολούθησε η Λετονία (69%). Αντίθετα με το 2008, καμία χώρα δεν παρουσίασε μείωση των πτωχεύσεων.

Η εικόνα στις ΗΠΑ είναι ακόμη χειρότερη αυτής των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ήτοι παρουσιάζεται μια απότομη αύξηση 39,2% από το 2008 στο 2009 (60.600 πτωχεύσεις το 2009 έναντι 43.546 το 2008). Η εικόνα αυτή παραμένει η ίδια και στις πτωχεύσεις ιδιωτών - private individuals bankruptcies - όπου παρατηρείται αύξηση 32,3%.

Στις ΗΠΑ η αύξηση των πτωχεύσεων έχει επιδεινωθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Παρατηρούνται ωστόσο διαφοροποιήσεις στους τομείς της οικονομίας: π.χ. ο τομέας της Υγείας και της Ενέργειας παρουσιάζουν άμυνες ενώ οι κλάδοι της Αυτοκινητοβιομηχανίας και των Μεταφορών έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα.