Φωτογραφία Ημέρας

12/08/2017

Στα βαρελάδικα του Ηρακλείου

12/08/2017

Φωτογραφία του 1950. Στο βαρελάδικο των Τζαγάκηδων που ήταν ακριβώς πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ηράκλειο. Ο βαρελοποιός με την ποδιά ήταν ο Κωστής Τζαγάκης, με την τραγιάσκα ο επίσης βαρελοποιός Νϊκος Τζαγάκης και ο χωροφύλακας Φανούρης Τζαγάκης (όλοι από το Καλό Χωριό Πεδιάδος).