Στα άμεσης εφαρμογής μέτρα ενέταξε:

• Πάγωμα των προσλήψεων το 2010 εκτός από αυτές που απαιτούνται στα υπουργεία Παιδείας και Υγείας

• Στη συνέχεια, περιορισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο με τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε μία πρόσληψη να αντιστοιχούν δύο απομακρύνσεις

• Πάγωμα των μισθών στον δημόσιο τομέα και για το 2010. Το ίδιο να ισχύσει και για τις συντάξεις, με εξαίρεση αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα

• Στη συνέχεια, χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων σε συνάρτηση όχι μόνο με τον πληθωρισμό της Ελλάδας αλλά και αυτόν της Ευρωζώνης

• Πάγωμα όλων των επιδομάτων για τα επόμενα δύο χρόνια

• Περιορισμό των υπερωριών κατά 30%

• Περιορισμό των μετακινήσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό

• Εφαρμογή από 1/1/2010 ενιαίας αρχής για την καταβολή των αποδοχών

• Εφαρμογή νέου μισθολογίου για τους νεοεισερχόμενους στο δημόσιο.

• Περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης, αλλά και των αποδοχών των νομαρχών και των δημάρχων για μια διετία.

Ο πρωθυπουργός, προχώρησε στην εξαγγελία και μέτρων μεσοπρόθεσμης εφαρμογής.

• Δημιουργία βάσης δεδομένων για όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

• Ενοποίηση εισπρακτικών μηχανισμών για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

• Δημιουργία ενός «Τειρεσία» και για το Δημόσιο. Θα καταγράφονται όλοι όσοι έχουν εκκρεμότητες με το Δημόσιο και αν δεν είναι συνεπείς δεν θα μπορούν να κάνουν συναλλαγές με τους δημόσιους φορείς.

• On line σύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομικών.

• Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων από τις επιχειρήσεις

• Καθιέρωση των τεκμηρίων διαβίωσης

• Αναμόρφωση του συστήματος αυτοτελούς φορολόγησης

• Κατάργηση κώδικα βιβλίων και στοιχείων