Η αξιοποίηση της τάσης της αγοράς να αναζητά επώνυμα και ποιοτικά πιστοποιημένα προϊόντα, ίσως είναι η μοναδική διέξοδος για το κρητικό ελαιόλαδο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του διεθνούς συνεδρίου.

Στο κείμενο των συμπερασμάτων του 2ου διεθνούς συνεδρίου αναφέρονται αναλυτικά όλα τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης. Για το ελαιόλαδο αναφέρονται τα εξής:

• Στη σημερινή εποχή, η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

• Η ποιότητα πλέον αποτελεί το βασικό κριτήριο της αγοραστικής επιλογής των καταναλωτών.

• Η ελαιοκαλλιέργεια είναι η μεγαλύτερη πολυετής καλλιέργεια της χώρας και το παραγόμενο προϊόν,

• Το λάδι είναι εθνικό προϊόν.

• Η τάση της αγοράς να αναζητεί όλο και περισσότερο επώνυμα και πιστοποιημένα προϊόντα όπως είναι τα κρητικά ελαιόλαδα (βιολογικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ καθώς και ολοκληρωμένης διαχείρισης) ίσως είναι σήμερα η διέξοδος για τους καλλιεργητές.

• Το πιστοποιημένο Κρητικό ελαιόλαδο που είναι και ποιοτικό έχει προοπτικές και δυνατότητες να κατακτήσει πολλές αγορές, τυποποιημένο-ελεγμένο και κατάλληλα σημασμένο.

• Η αναγνωρισιμότητα των ποιοτικών ελαιόλαδων αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και επίσης αυξάνει την ανταγωνιστικότητα τους, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

• Σημερινή αναγκαιότητα του ποιοτικού και πιστοποιημένου ελαιολάδου είναι αυτό να είναι επίσης ιχνηλάσιμο και ασφαλές για τον τελικό καταναλωτή.

• Η ερευνητική προσπάθεια που γίνεται σήμερα από την τοπική επιστημονική κοινότητα (ΕΘΙΑΓΕ, ΤΕΙ Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την εμπλοκή αρκετών παραγωγικών φορέων) που στοχεύει στη γενετική ταυτοποίηση τόσο του πολλαπλασιαστικού υλικού (τοπικές ποικιλίες, Κορωνέϊκη και Τσουνάτη) όσο και του παραγόμενου Κρητικού ελαιολάδου θα είναι χρήσιμα για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των Κρητικών ελαιολάδων.

• Οι αναμενόμενες εφαρμογές και ο έλεγχος μέσω των μοριακών τεχνολογιών (δείκτες DNA) στα Κρητικά ελαιόλαδα θα τα ξεχωρίζουν από άλλα λάδια της αγοράς και θα διασφαλίζουν την ποιοτητα και την καταγωγή του προϊόντος. Επίσης θα ανιχνεύονται περιπτώσεις νοθείας και αναμίξεων με κατώτερα ελαιόλαδα.

• Θα προστατευτεί με ακόμα ένα εργαλείο η άριστη φήμη του Κρητικού ελαιολάδου στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και θα ωφεληθούν οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης.