Η αποσύνδεση του Λυκείου από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί, ίσως, το «κλειδί» για μία επιτυχημένη πορεία στις σχολές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας.

Οι απόφοιτοι του Λυκείου στα πρώτα έτη των σπουδών τους, συχνά, καλούνται να καλύψουν τα όποια κενά κουβαλούν από τις τάξεις του σχολείου. Αυτό όπως εκτιμούν όλοι αποτελεί τροχοπέδη για την σταδιοδρομία τους και ίσως ένας από τους λόγους που οδηγούν στο φαινόμενο «αιώνιος φοιτητής».