Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι αντίστοιχο κορυφαίων ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως σημειώνουν οι αξιολογητές. Αναφέρεται, ακόμα, πως το νέο πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες των φοιτητών και τις προτιμήσεις τους, όσο αφορά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο μάθημα «Εννοιοτριβεία», στο οποίο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τονίζεται, επίσης, πως το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και είναι υψηλής ποιότητας.

Ωστόσο, επισημαίνεται η έλλειψη αρκετών προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν και αναφέρεται πως η διαδικασία αυτή δε συνάδει με την ελληνική κουλτούρα. Μία αδυναμία του τμήματος, που υπογραμμίζεται σε πολλά σημεία της έκθεσης, είναι η έλλειψη επαρκούς τεχνικού προσωπικού που, στο σημείο αυτό, αναφέρεται ως το κύριο αίτιο για το γεγονός πως δεν γίνονται πειράματα, εφαρμογές της θεωρίας, μέσα στα αμφιθέατρα.

Σημειώνεται πως το 60% των φοιτητών αναζητά μια θέση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για αυτό το λόγο διαλέγουν μαθήματα επιλογής από το Παιδαγωγικό Τμήμα. Επισημαίνει, ωστόσο, το πρόβλημα που προκύπτει από τη διασπορά των τμημάτων σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο και προτείνεται να υπάρχει ένας καθηγητής με αντικείμενό του τη διδακτική στο Ηράκλειο.

Αναφορικά με την έρευνα που διεξάγεται στο τμήμα, υπογραμμίζεται η στενή συνεργασία του με το ΙΤΕ και το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα ενώ επικροτείται η προσπάθεια ίδρυσης πανεπιστημιακού ινστιτούτου θεωρητικής και υπολογιστικής φυσικής.ΣτελέχωσηΠροτείνεται, ακόμα, να στελεχωθεί το τμήμα και με νεότερα μέλη καθώς και αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων που προσφέρονται για διδασκαλία.

Όσο αφορά στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να συγκριθούν με κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο, όπως αναφέρουν οι αξιολογητές. Η συνεργασία με το ΙΤΕ και το Αστεροσκοπείο αποφέρει οφέλη και στην ίδια την κοινωνία καθώς προσφέρει λύσεις για τρέχοντα προβλήματα.

Σημειώνεται πως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παραπονέθηκαν πως τα προγράμματα έχουν υψηλές απαιτήσεις από τους ίδιους ενώ τονίστηκε η αναγκαιότητα να θεσπιστούν χρηματοδοτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, το τμήμα θα προσελκύει περισσότερους και υψηλότερου επιπέδου φοιτητές που δε θα υπάρχει οικονομικός λόγος πια να προτιμούν τα κεντρικά πανεπιστήμια. «Το τμήμα στην Κρήτη δε θα μπορεί να εκπληρώσει όλους τους σκοπούς ίδρυσής του αν τα χέρια της διοίκησης εξακολουθούν να μένουν δεμένα από την έλλειψη χρηματοδότησης», σημειώνει.