Το τμήμα πρωτοπορεί στην έρευνα καθώς έχει τους καλύτερους επιστήμονες στην παγκόσμια αγορά, όπως διαπιστώνουν οι αξιολογητές, οι οποίοι πλέκουν το εγκώμιο των ερευνητών του Φυσικού. Όπως αναφέρουν, χαίρουν εκτίμησης στο σύνολο της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στη διεκδίκηση πόρων από ανταγωνιστικά προγράμματα. Οι αξιολογητές στηρίζουν την προσπάθεια ίδρυσης των δύο νέων ινστιτούτων ενώ ενθαρρύνουν τη συνεργασία και με άλλα πανεπιστήμια της χώρας.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δηλώνει ο πρόεδρος του τμήματος Φυσικής, καθηγητής, Γ. Τσιρώνης. Σημειώνει, ωστόσο, πως τα σημεία, στα οποία επισημαίνονται προβλήματα, είναι και εκείνα που οι άνθρωποι του τμήματος έχουν υπόψη τους ότι πρέπει να διορθωθούν, αν και δεν είναι στο χέρι τους. Για παράδειγμα, όσο αφορά στην έλλειψη σε τεχνικό προσωπικό, ο ίδιος περιγράφει πως «έχουμε μόνο δύο μέλη, αριθμός που ίσως αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ! Ο λόγος είναι η γενική δυσκαμψία στα πανεπιστήμια και η δυσκολία να πάρει κανένας θέση σε αυτό το επίπεδο».

Παράλληλα, σημειώνει πως και οι άνθρωποι του τμήματος έχουν κατανοήσει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη θέσπισης υποτροφιών, ωστόσο, αναφέρει πως ενώ, για παράδειγμα, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό από το Κράτος, τα χέρια τους είναι δεμένα ως προς τον τρόπο διάθεσής του, δηλαδή, δεν τους επιτρέπεται να δοθεί σε υποτροφίες!