Σήμερα τα Κ.Α.Π.Η. έχουν εισέλθει δυναμικά στην ζωή των Τοπικών Κοινωνιών έχοντας καθιερώσει την παρουσία τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή όχι μόνο της λεγόμενης Τρίτης ηλικίας αλλά του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Σε τοπικό επίπεδο, για την υποστήριξη και συμπαράσταση των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα μπορούσε να μην αγκαλιάσει το θεσμό των Κ.Α.Π.Η. γιʼ αυτό το λόγω επιδιώκει και προσπαθεί ώστε να παρέχει τις όσο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας που υποφέρουν από μοναξιά, απομόνωση, κακές συνθήκες ζωής.

Στο Δήμο μας σήμερα λειτουργούν είδη επτά Κ.Α.Π.Η. με τα αντίστοιχα Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, καλύπτοντας έτσι ένα μέρος των συνοικιών-ενοριών του Ηρακλείου, και στα οποία προσφέρονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και υγείας και εφαρμόζονται προγράμματα που δραστηριοποιούν τα μέλη τους τα οποία προσφέρουν ένα πλούσιο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο. Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας είναι πλήρως στελεχωμένα από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, και στεγάζονται σε χώρους οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να παρέχονται όσο το δυνατόν καλύτερα οι υπηρεσίες τους.

Οι ημέρες στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας είναι γεμάτες από δραστηριότητες που κρατούν το πνεύμα και το σώμα των μελών σε κίνηση και ενδιαφέρον με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού και ενημερωτικού ενδιαφέροντος, εκδρομών ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και κοινωνικής προσφοράς σε ευαίσθητες ομάδες ατόμων της κοινωνίας μας που χρειάζονται κυρίως ψυχολογική συμπαράσταση όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, φυλακισμένοι, κ.α. Διοργανώνονται μαθήματα χορού, χορωδίας, τραγουδιού, θεάτρου.

Τα παραπάνω κέντρα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 7.000 ηλικιωμένους πολίτες της πόλης του Ηρακλείου. Τα Κ.Α.Π.Η. υπάρχουν και καθεδρεύουν σε κάθε Δήμο, Κοινότητα, ή Επαρχία του τόπου μας και σαφώς παραπέμπουν την σκέψη μας στις γενιές που με το πέρασμα του χρόνου παρέρχονται και τις διαδέχονται οι επόμενες τους, όπως είναι η φυσική πορεία και κατάληξη της ζωής, γιατί για εμάς η Τρίτη ηλικία είναι στάδιο ζωής εξ ίσου σημαντικό με τα άλλα στάδια της ζωής.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκετε η διαδικασία δημιουργίας και άλλων κέντρων σε μια προσπάθεια κάλυψης και προστασίας των ηλικιωμένων όλης της πόλης μας συντρέχοντας με αυτόν τον τρόπο στα διάφορα προβλήματα και τις ανάγκες της ιδιόμορφης αυτής ηλικίας καθώς επίσης στο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να διατηρηθεί η αυτονομία και η ανεξαρτησία τους.ΣυμπεράσματαΗ σύγχρονη θεωρία περί υγιούς γήρανσης συναρθρώνεται κυρίως γύρω από την αναγκαιότητα προαγωγής της κοινωνικής συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων και της ανάπτυξης θεσμών παρέμβασης στην κοινότητα, μέσω της ανάδυσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινοτικής υγειονομικής και κοινωνικής παρακολούθησης και φροντίδας των ηλικιωμένων ατόμων.

Σήμερα, η Τρίτη και Τέταρτη ηλικία έρχεται αντιμέτωπη μʼ ένα πολύπλευρο σύμπλεγμα αναγκών υγειονομικής και ψυχο-κοινωνικής φροντίδας και στήριξης, βασικές παράμετροι των οποίων καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό στα πλαίσια της κοινότητας από τις δομές των ΚΑΠΗ, μέσω της διασφάλισης της ενεργούς συμμετοχής των εκπροσώπων της σʼ όλο το φάσμα των υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεών των εν λόγω δομών, οι οποίοι και καλούνται πλέον να ενισχύσουν τόσο, τη λειτουργική και διοικητική αποδοτικότητά τους, όσο και την αποτελεσματικότητά τους ως προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων.