Πολλές οι συνέπειες δύο χρόνια τώρα με την καθίερωση των capital controls. Ακόμη πληρώνουμε τις παλινωδίες του Γιάννη Βαρουφάκη και της κυβέρνησης που δεν είδε το πρόβλημα… Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, οι παράμετροι που επηρέασαν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας και τον σχεδιασμό χιλιάδων επιχειρήσεων είναι:

• Ρευστότητα: Η διαδικασία των αναγκαίων εγκρίσεων για την εισαγωγή αγαθών, πρώτων υλών ή μηχανημάτων αποδείχθηκε χρονοβόρα και καταδικαστική για πολλές επιχειρήσεις, ενώ αρκετοί επαγγελματίες αναγκάστηκαν να «παγώσουν» την παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα capital controls να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιζήμια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα επεκτάθηκε και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες εισάγουν πρώτες ύλες, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη υψηλό εμπορικό έλλειμμα της χώρας.

• Εμπορικό ισοζύγιο. Η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος αγαθών κατά 4,97 δισ. ευρώ το πρώτο έτος επιβολής των capital controls οφείλεται στη δραματική μείωση των εισαγωγών (-7,41 δισ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

• Τζίρος: Κατά την πρώτη χρονιά, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 4,9% και η παρατηρούμενη βελτίωση του τελευταίου εννεαμήνου επιβεβαιώνει ότι στη διάρκεια των πρώτων 12 μηνών η ένταση των αρνητικών συνεπειών στον τζίρο των επιχειρήσεων έφτασε στο αποκορύφωμά της.

• Καταθέσεις - ELA: Οι εκροές το διάστημα Νοεμβρίου 2014 - Ιουνίου 2015 ανήλθαν στα 42 δισ. ευρώ και σήμερα οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνονται στα 119 δισ. ευρώ. Η οριακή κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι τράπεζες οδήγησε στην άντληση έκτακτης ρευστότητας ύψους 89 δισ. ευρώ από τον ELA, που μειώθηκε στα 40,7 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2017.

• «Κόκκινα» δάνεια: Η εκτόξευση των «μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων» στα 105 δισ. ευρώ προήλθε σε μεγάλο βαθμό και από την τραπεζική αργία και τη συνεπαγόμενη αναστάτωση που προκάλεσε η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, που συνετέλεσαν στην επικράτηση μιας άτυπης στάσης πληρωμών εκ μέρους των δανειοληπτών.