Δύο χρόνια μετά την επιβολή των capital control στην Ελλάδα τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Τα προβλήματα, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο, είναι εντονότατα και επικεντρώνονται πλέον στον τρόπο που διαχειρίζονται τις ηλεκτρονικές συναλλαγές οι τράπεζες. Οι πολίτες δείχνουν να έχουν εξοικειωθεί με τη νέα πραγματικότητα, η οποία δεν τους είναι ευχάριστη, αλλά αναγκαστικά επιβαλλόμενη. Εκπρόσωποι φορέων αναλύουν και αναδεικνύουν τα ζητήματα μιλώντας στην «Π», τονίζοντας την ανάγκη για άρση του περιορισμού κεφαλαίων. Υπάρχουν βέβαια και οι κλάδοι που αντιμετωπίζουν μικρότερα θέματα, καθώς η λειτουργία τους δεν είναι άμεσα εξαρτώμενη από τα capital control.