Εδω και καιρό, όπως είχε αποκαλύψει η “Π” από τον περασμένο Αύγουστο, είχαν εκδοθεί τα ΦΕΚ στα οποία περιγράφεται επακριβώς ποια χωράφια θα απαλλοτριωθούν.

Πρόκειται για:

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδου 223.996,31 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτου με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα της οδού σύνδεσης του αεροδρομίου με την επαρχιακή οδό Βιάννο - Μάρθα. Η προυπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 1326.723,00 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητων, συνολικού εμβαδου 106.460,55τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτου με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα των δυο περιμετρικών οδών του νοτίου τμήματος του αεροδρομίου. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 636.026,00 ευρώ.

-την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 645.197,00 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτου με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή Κεφάλα για την άρση του νοτιοανατολικού εμποδίου του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 23(Σ1), του κύριου έργου, στα Δ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Κασάνου, Λευκοχωρίου και Νιπιδιτού του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η προυπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσο των 3.871.182,00 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 102.663.19 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλιού Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτου με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα στην περιοχή του κόμβου, των τοπικών οδών και της οδου σύνδεσης του ΒΟΑΚ με τη περιοχή της Χερσονήσου. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσο των 2.627340,00 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητων, συνολικου εμβαδου 765.257.20 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτου με κωδικό τμήματος 3 (ΣΙ), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Καστελιού του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 4.591.543,20 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητων, συνολικου εμβαδου 536.886,50τ.μ., που παιτούνται για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτού με κωδικό τμήματος 4 (ΣΙ), του κύριου έργου, στα Δ.Δ. Ευαγγελισμού και Θραψανού του Δήμου Μινωα Πεδιάδάς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 3.221.319,00 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητων συνολικου εμβαδου 816.206,96τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτου με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτου με κωδικό τμήματος 2 (ΣΙ), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Νιπιδιτού του Δήμου Μινωα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.897.241,76 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδου 1.304.904,80 τ.μ., που απαιτούνται και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτου με κωδικό τμήματος 1 (ΣΙ), του κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Νιπιδιτου του Δήμου Μινωα Πεδιάδάς . Η προυʼπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 7.829.428,80 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 742.052,22 τ.μ., που απαιτούνται και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτού με κωδικό τμήματος 5 (Σ2), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Αιλιανου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 4.454.059,83 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 473.674,89 τ.μ., που απαιτούνται του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Αιλιανου του Δήμου Μινωα Πεδιάδας Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 2.835.878,95 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδού 412.910,13 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Νιπιδιτού του Δήμου Μινωα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 2.486.327,66 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 554.027,63 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτού με κωδικό τμήματος 8 (Σ2), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 3.270.893,23 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητων, συνολικού εμβαδού 218.833,41τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα της οδού σύνδεσης αεροδρομίου με ΒΟΑΚ, με κωδικό τμήματος 19 (Σ2), του κύριου έργου στα Δ.Δ. Πολυθεας και Καρουζανών του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 1.028.574,41 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητων, συνολικού εμβαδού 316.274,76 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας.

Η προϋπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 1.923.079,99 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 258.555,03 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτού με κωδικό τμήματος 11 (Σ2), του κυρίως έργου, στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου του Δήμου Μίνωα.

Η προϋπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 1.505.762,60 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 164.561,79 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα της οδού σύνδεσης αεροδρομίου με ΒΟΑΚ, με κωδικό τμήματος 21 (Σ2), του κύριου έργου στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου του Δήμου Μίνωα. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 1.099.900,63 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού 29.395,20 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη των περιμετρικών οδών βορείου τμήματος, με κωδικό τμήματος 13 (Σ2), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Αιλιανού του Δήμου Μινώα. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 178.628,91 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδού 216.835,48 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Σμαρίου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 377.700,00 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού.

350.734.18 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα για το τμήμα αυτου με κωδικό τμήματος 10 (Σ2), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού του Δήμου Μίνωα. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 2.044.098,55 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδου 177.124,60 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του κυρίως έργου στα Δ.Δ. Καστελλίου και Πολυθέας του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 925.198,02 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδου 290.297,45 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του κύριου έργου, στα Δ.Δ. Χερσονήσου και Γουβών του Δήμου Χερσονήσου. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 4.317.974,00 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδου 19.881,38 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη των περιμετρικών οδών βορείου τμήματος, με κωδικό τμήματος 14 (Σ2), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Αρχαγγέλου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 120.780,29 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδου 128.336,78 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα στην περιοχή άρσης εμποδίων του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 26 (Σ2), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Καστελλίου του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 385.010,34 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικου εμβαδου.

132.579.18 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του κύριου έργου στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού του Δήμου Μινωα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζομενη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 832.892,16 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, συνολικού εμβαδού.

261.615,45 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του και συγκεκριμένα στην περιοχή άρσης εμποδίων του αεροδρομίου με κωδικό τμήματος 24 (Σ2), του κύριου έργου, στο Δ.Δ. Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η προϋπολογιζομενη δαπα- νη ανέρχεται στο ποσό των 741391,02 ευρώ.

- την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητων, συνολικού εμβαδου 223.432,62 τ.μ., που απαιτούνται για την κατασκευή του κύριου έργου στα Δ.Δ. Κάρουζανών και Γουβών του Δήμου Μινωα Πεδιάδάς και Δήμου Χερσονήσου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 590.073,98 ευρώ.