Το τελικό…ταμείο για τις απαλλοτριώσεις κάνει το υπουργείο Υποδομών ενόψει της δημοπράτησης του αεροδρομίου Καστελλίου μετά το Πάσχα. Η ”Π” είχε αποκαλύψει από τον Αύγουστο τα 4 ΦΕΚ με τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις, οι οποίες συνολικά ξεπερνούν τα 10.000 στρέμματα, πέραν αυτών που έχει ήδη το κράτος από τις παλιότερες απαλλοτριώσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου.

Μια πρώτη εκτίμηση ήταν ότι το κράτος θα χρειαστεί να πληρώσει πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τις εκτάσεις και όσα εμπράγματα, αλλά το κόστος θα υπολογισθεί ακριβώς από ανεξάρτητο εκτιμητή που αναζητά το υπουργείο. Και προκηρύσσει νέο διαγωνισμό για τις 29 Μαρτίου περιμένοντας τις προσφορές αυτές.