• Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

• Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

• Πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

• Ιδιωτικά μαιευτήρια.

• Ιδιωτικά νοσοκομεία.

• Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες της υγείας.

• Κατά 20% αυξήθηκαν τα ασφαλιστικά συμβόλαια στους κλάδους υγείας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών το 2013 και κατά 15% τον Ιανουάριο του 2014.

• Η Ελλάδα είναι πρώτη στον αριθμό των ιδιωτικών αξονικών και μαγνητικών τομογράφων και τομογραφιών στην Ευρώπη.

• Οι εξετάσεις στα δημόσια εργαστήρια είναι κατά 300% φτηνότερες σε σχέση με τους συμβεβλημένους ιδιώτες.