- Οι γεννήσεις την πενταετία 2008-2012 μειώθηκαν κατά 14%.
- Εκατό βρέφη περισσότερα πέθαναν το 2012 σε σχέση με το 2008.
- Κατά 21,15% αυξήθηκαν τα νεκρά έμβρυα το 2011 σε σύγκριση με το 2008.
- Το ποσδόκιμο ζωής μειώθηκε κατά 3 χρόνια.
- Η κρίση επηρέασε το 56% στη δυνατότητα αγοράς φαρμάκων.
- Κατά 50% αυξήθηκαν οι ασθενείς με αδυναμία να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους μεταξύ του 2007 και του 2011.