«Το βιβλίο «Νύχτα-Πήχτρα, απομνημονεύματα Μιχάλη Ακουμιανάκη», περιέχει τα απομνημονεύματα του Μιχάλη Ακουμιανάκη κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής. Ο Ακουμιανάκης έφθασε εις την σύλλεξιν πληροφοριών. Από απλό μέλος της οργανώσεώς μου το 1942 του εδόθη πλήρης διοίκησης της οργανώσεως το 1943, οπότε εγώ αναγκάστηκα να αναχωρήσω προς Αίγυπτο.

Ήρχισα την οργάνωσή μου για πληροφορίες και σαμποτάζ το Δεκέμβριο του 1941 με Άγγλο σύνδεσμο τον Monty Woodhoyse, (Μόντυ Γουντχάουζ), με το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής.

Κατά τα τέλη του 1942, με Άγγλο σύνδεσμο τον Tom Dunbabin, (Τομ Ταμπάμπιν), η οργάνωση είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον Νομόν Ηρακλείου και είχε αρχίσει να επεκτείνεται εις τον Νομόν Λασιθίου. Όλα πήγαιναν καλά με στενή παρακολούθηση του εμψύχου και αψύχου υλικού που οι Γερμανοί μετέφεραν από την Ελλάδα στη βόρειο ακτή της Αφρικής προς υποστήριξη των μαχών του Romel.

Από απόψεως ασφαλείας ο Στάθης Ανδριανάκης είχε εισδύσει στην Ιταλική Χωροφυλακή η οποία συνεργάζετο με τη Gestapo, ώστε εάν επροδονόμεθα στην Gestapo περιμέναμε να πάρομε την πληροφορία από τους Ιταλούς, όπως και έγινε αργότερα.

Ο Κώστας Καστρινογιάννης είχε τεθεί επί των μελών της οργανώσεως. Οπότε υπήρχε αμφιβολία ο Κώστας ήξερε ανθρώπους κοντά σε κάθε μέλος να ρωτήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το τέλος του 1942 ο Κώστας Καστρινογιάννης μου ανέφερε πως με ήθελε να συναντηθώ με κάποιο Μιχάλη Ακουμιανάκη. Ο Μιχάλης είχε επαφή για πληροφορίες με την παλαιά οργάνωση του Ραφτοπούλου/Μπαντουβά, μα τώρα ειργάζετο προς αναζήτησιν πληροφοριών εναντίον των Γερμανών. Ο Μιχάλης με δίπλωμα δικηγόρου ήτο επίσης αξιωματικός του Ελληνικού στρατού κατά το διάστημα του Ιταλικού πολέμου. Ενδιαφέρουσα ήτο η συνεργασία του με την Κυβέλη Σεργίου η οποία ειργάζετο στη Γερμανική Commantature ώστε να μπορεί να αρπάζει που και που γερμανικές πληροφορίες. Επίσης η Κυβέλη ειργάζετο με τον Μιχάλη Ακουμιανάκη για τη συνάθροιση καταλόγου Γερμανοφίλων.