Ο κ. Γιώργος Καλογεράκης περιγράφει πως τα απομνημονεύματα του Μιχάλη Ακουμιανάκη, τα οποία άρχισε να γράφει στο τέλος της δεκαετίας του ʼ80 και που δυστυχώς δεν πρόλαβε να τα ολοκληρώσει, έρχονται να αποκαλύψουν σήμερα τον τρόπο δράσης της Οργάνωσης και το σύνολο σχεδόν των μυστικών πρακτόρων που διακινδύνευαν κάθε μέρα τη ζωή τους στη συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών. Έρχονται να συμπληρώσουν ακόμη την επιτυχημένη προσπάθεια για την έκδοση της εφημερίδας ΝΙΚΗ, το Φεβρουάριο του 1944, ενός εντύπου της Εθνικής Οργάνωσης Κρήτης Ε.Ο.Κ.

«Αποφασίσαμε με την κ. Ειρήνη Ταχατάκη το βιβλίο απομνημονευμάτων ζωής και δράσης του Μιχάλη Ακουμιανάκη να συμπληρώνεται :

α) με την Έκθεση που υπέβαλε ο Μιχάλης Ακουμιανάκης στο ΓΕΣ (15.09.1970).

β) τις επίσημες καταστάσεις των μελών της Ε.Ο.Π.Δ. (που ο ίδιος με μαύρο στυλό έχει συμπληρώσει και διορθώσει).

γ) τις καταστάσεις των μελών της Ε.Ο.Π.Δ. Ηρακλείου-Λασιθίου που τιμήθηκαν με μετάλλιο για την προσφορά τους.

δ) τον σχολιασμό των απομνημονευμάτων από τον Υπαρχηγό της Οργάνωσης Μιχάλη Κόκκινο και το μέλος Γιώργο Ιατράκη και

ε) με το άγνωστο ημερολόγιο του μέλους της Ε.Ο.Π.Δ. Ηρακλείου-Λασιθίου Χριστόφορου Μαμάκου το οποίο επιβεβαιώνει πλήρως τα γραπτά του Μιχάλη Ακουμιανάκη», αναφέρει.