Η εκπαίδευση, χορήγηση και χρήση ενός σκύλου-οδηγού τυφλών απαιτεί χρόνο, κόπο και χρήμα. ʽΈνα σκυλί που κοστίζει 40.000 ευρώ και αναμένεται να δουλέψει 8 χρόνια, εκπαιδεύεται για 2,5 χρόνια.

Οι μελλοντικοί χρήστες άλλα και όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως ο σκύλος-οδηγός δεν είναι ένα άψυχο και αντικαταστάσιμο εργαλείο, όπως είναι το λευκό μπαστούνι. Απαιτεί φροντίδα, υπευθυνότητα, αφοσίωση. Στην ουσία, είναι μια δέσμευση που θα διαρκέσει σε όλη την διάρκεια της συνεργασίας τυφλού-χρήστη/ σκύλου-οδηγού.

Σκύλο-οδηγό μπορεί να αποκτήσει όποιο άτομο είναι νομικά τυφλό ή με μειωμένη όραση, είναι πάνω από 18 ετών, γνωρίζει άριστη κινητικότητα με το λευκό μπαστούνι, είναι εκπαιδευμένο στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, εξοικειωμένο με τα ζώα και ζει αυτόνομα ή ανεξάρτητα.

Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 25.000 άτομα με προβλήματα όρασης και πολλά απʼ αυτά θα μπορούσαν να βελτιώσουν στο μέγιστο την καθημερινότητά τους μʼ ένα σκύλο οδηγό.

Στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ρωσία κ.α. υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι με πρόβλημα όρασης , οι οποίοι κινούνται αυτόνομα, με την βοήθεια του σκύλου οδηγού τους. Τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τους παρέχονται δωρεάν από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές εκπαίδευσης.

Σημειώνεται πως τα έξοδα εκπαίδευσης του σκύλου και του τυφλού πελάτη, καλύπτονται εξʼ ολοκλήρου από τη σχολή. Το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισμό (σαμάρια, μπαστούνια), τα μέχρι τότε κτηνιατρικά έξοδα (στειρώσεις, εμβόλια) και έξοδα διαβίωσης (τροφή). Ο τυφλός – χρήστης όμως, καλύπτει τα έξοδα του σκύλου κατά την περίοδο εργασίας του (τροφή, αποπαρασίτωση, εμβόλια κτλ). Δεν συνιστάται χορηγοί να καλύπτουν τα έξοδα συντήρησης του σκύλου κατά την συνεργασία του με τον τυφλό πελάτη, διότι εκείνος πρέπει να δείξει αφοσίωση και θέληση για να τον συντηρήσει, καθώς και να είναι ικανός να το κάνει.