Οι Σκύλοι Οδηγοί είναι προσεκτικοί στη δουλειά τους και αφοσιωμένοι. Ένα άτομο με τύφλωση που συνοδεύεται από έναν τέτοιο σκύλο, θα περάσει με ευκολία ανάμεσα από τον κόσμο και θα μπορεί να βρει εύκολα μια διάβαση ή μια πόρτα. Σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει να ξεφύγει από την πορεία του, να χτυπήσει επάνω σε κάποιο εμπόδιο, να κινδυνέψει από τα αυτοκίνητα, να πέσει επάνω σε έναν άνθρωπο, να πέσει στο έδαφος ή να πέσει από τις σκάλες.

Ο Σκύλος - Οδηγός γίνεται εύκολα διακριτός από το πλήθος που παραμερίζει. Επίσης βλέπει εμπόδια που δύσκολα γίνονται αντιληπτά με την χρήση του λευκού μπαστουνιού όπως πχ., μία μικρή αμυχή στο κράσπεδο, ένα χαμηλό μπαλκόνι, μια σκαλωσιά ή ένα μικρό σκαλί. Τα σκυλιά αυτά προσφέρουν και κοινωνικό έργο αφού αποτελούν ένα δυνατό ερέθισμα για μία ωραία κουβέντα στο δρόμο ή ακόμη και για καινούργιες γνωριμίες.