Ανακλήθηκε παρτίδα εμβολίων κατά της νέας γρίπης που προκάλεσε ασυνήθιστα υψηλό αριθμό αλλεργικών αντιδράσεων στον Καναδά και πρόκειται να κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το υπουργείο το εμβόλιο είναι διαφορετικό και παρασκευάζεται στη Γερμανία.
Η παραλαβή τους αναμενόταν στα μέσα Δεκεμβρίου.