Στα ύψη σκαρφάλωσε η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Κρήτης, αγγίζοντας το 1,16 ευρώ. Δεν γίνεται κερδοσκοπία, υποστηρίζει ο πρόεδρος των βενζινοπωλών, ενώ αυξάνονται τα παράπονα των καταναλωτών.