Η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού των ενηλίκων της περιοχής σε σημαντικά προβλήματα υγείας, συνεχίζει τη στήλη με το τίτλο « Η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική σας ενημερώνει».

Τα εκλαϊκευμένα άρθρα αυτής της σειράς, γράφονται από εξειδικευμένο προσωπικό της κλινικής ή από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Το σημερινό άρθρο έχει γραφεί από εξειδικευμένο γιατρό της Παθολογικής Κλινικής και αφορά τα αγγειακά εγκεφαλικά, το είδος, την συχνότητα, την διάγνωση, τους παράγοντες κινδύνου και την θεραπεία.

Τα άρθρα αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθούν ως εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή κάτι που μόνο ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει.