Ένα καφενείο σε μία από τις πιο περίεργες γειτονιές του Ηρακλείου, όπου γίνονται συχνά έφοδοι και έλεγχοι από την Αστυνομία , πυροβολήθηκε οχτώ φορές στη τζαμαρία κι ενώ σε αυτό υπήρχε- αν και προχωρημένη η ώρα- κόσμος.