Σε ανατροπή των δεδομένων στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου ελαιόλαδου της χώρας μας, αναμένεται να οδηγήσει, εάν βέβαια επιτύχει, η τελευταία κίνηση της ΑΤΕ, που αποκαλύπτει σήμερα η «Π». Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας έχει καλέσει έξι μεγάλες ελαιοκομικές Ενώσεις της χώρας, μεταξύ αυτών και του νομού μας, εκτός βέβαια της Ένωσης Ηρακλείου, να εξάγουν ελαιόλαδο, μέσω εταιρείας που θα συσταθεί με δική της χρηματοδότηση. Θεωρείται σχεδόν δεδομένη η άντληση κονδυλίων προβολής και προώθησης από τον ΟΠΕ και η ισχυρή πρόσβαση, μέσω προσώπων, σε ξένες αγορές.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι η προσπάθεια της ΑΤΕ έχει όλα τα εχέγγυα να επιτύχει. Άλλοι όμως σχολιάζουν, ότι βρίσκεται στον αντίποδα της Ελαιουργικής Α.Ε. με χρηματοδότηση από την Πειραιώς.