Έρευνα αιχμής στην υπηρεσία του ασθενούς φιλοδοξεί να προσφέρει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, που τον ερχόμενο χρόνο αναμένεται να θέσει σε λειτουργία το Κέντρο Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Πρόκειται για ένα έργο τουλάχιστον 5 εκ. ευρώ, που θα καλυφθούν από ανταγωνιστικά προγράμματα, εθνικά και διεθνή, και από κονδύλια, που θα εξασφαλίσει το ΙΤΕ μέσω χορηγιών ή άλλων πηγών.

«Τα σχέδιά μας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Κέντρου είναι και η εγκατάσταση για πρώτη φορά στην Κρήτη ενός pet scanner, που δεν υπάρχει στο νησί, και ένας ασθενής, για παράδειγμα καρκινοπαθής, πρέπει να πάει στην Αθήνα να κάνει αυτή τη σημαντική εξέταση», αναφέρει στην «Π» ο πρόεδρος του ΙΤΕ, κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης.