Οριστικό τέλος στους αέναους κύκλους της κυκλοφοριακής μελέτης, που εξαγγέλλεται εδώ και δεκαπέντε χρόνια αλλά δεν υλοποιείται, βάζει ο Δήμος Ηρακλείου. Με σκοπό να απαντηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της κυκλοφοριακής οργάνωσης της παλιάς πόλης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές και οι αντιστοιχίες στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει.

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχει αναδειχτεί ο ανάδοχος, που θα αναλάβει την επικαιροποίηση της μελέτης, που εκκρεμεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια, ενώ έχουν δαπανηθεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ για έναν σχεδιασμό, που δεν υλοποιήθηκε. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Γιάννης Αναστασάκης, η αρχικά εγκεκριμένη μελέτη το 2002, με πολλά επιμέρους έργα κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε τελευταίων ετών έχει ουσιαστικά ανατραπεί. Η συμπληρωματική ανάθεση στον αρχικό μελετητή το 2007 για πιλοτική μελέτη εφαρμογής σε όλη την παλιά πόλη δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της.

Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να ληφθούν αποφάσεις και να δρομολογηθούν λύσεις για τη σωστή κυκλοφοριακή οργάνωση, για τη στάθμευση, με ειδική μέριμνα για τη στάθμευση των μονίμων κατοίκων, για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, ποδηλατών και ΑμΕΑ στο ιστορικό κέντρο και τον παραλιακό δρόμο.