Πριν από τον Αύγουστο αναμένεται να αναδειχτεί ο ανάδοχος του έργου που θα αναλάβει να ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη ενίσχυσης του λιμενικού περιπτέρου, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει η μεγάλη παρέμβαση αποκατάστασής του. Η επιτροπή διαγωνισμού του έργου εξετάζει ενδελεχώς και τις εννέα προσφορές που κατατέθηκαν για την ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης του ιστορικού αυτού κτιρίου με σκοπό να απομακρυνθούν όλες οι αυθαίρετες προθήκες, να μείνει το αρχικό κέλυφος, το οποίο, αφού αναστηλωθεί, θα αξιοποιηθεί για ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δράσεις.