Από τη Σπιναλόγκα άρχισε το 18ο Διεθνές Συμπόσιο της Σύμης, το οποίο πραγματοποιείται στην Κρήτη.

Στο πενθήμερο συμπόσιο συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επιστήμονες απʼ όλο τον κόσμο. Το συμπόσιο έχει θέμα του "Κυβερνο-προκλήσεις για Ειρήνη, Δημοκρατία και Επικοινωνία". Κατά τη διάρκεια του συμποσίου αναμένεται να συζητηθούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που παρέχει η νέα τεχνολογία για την Κρήτη, όσο και οι πυρήνες καινοτομίας και έρευνας, όπως αυτός του Πανεπιστημίου Κρήτης.