Τα μισά από τα βρέφη οι γονείς των οποίων κατέθεσαν αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου δεν θα μπορέσουν να απορροφηθούν και θα μείνουν εκτός. Αυτό προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Ηρακλείου, η παραλαβή των οποίων ολοκληρώθηκε χθες. Όπως προκύπτει από τις 2.305 αιτήσεις που κατατέθηκαν, οι 500 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Από αυτές οι 350 αφορούν βρέφη για τα οποία κατατέθηκαν συνολικά 673 αιτήσεις.