Νέο νόημα έχει πάρει την εποχή της κρίσης ο όρος «ακριβή έξοδος». Οι έξοδοι έχουν γίνει «ακριβές» αλλά υπό την έννοια ότι οι καταναλωτές πια βγαίνουν λιγότερο, ξοδεύουν λιγότερα κι έχουν γίνει πολύ περισσότερο επιλεκτικοί. Ειδικά το κέντρο της πόλης έχει χάσει το λεγόμενο «πρωινό κοινό», ενώ οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας κυλούν τραγικά.

Οι ιδιοκτήτες αναζητούν πολλές και διάφορες μεθόδους για να προσελκύσουν κοινό, αν και οι περισσότερες προσπάθειες πέφτουν στο κενό. Δυνάμεις φαίνεται να κρατούν τα ιστορικά και ποιοτικά μαγαζιά, τα οποία επενδύουν σε μοναδική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην εξειδίκευση.