Δημοπρατήθηκε μέσω ΕΣΠΑ το σημαντικό έργο μεταφοράς και διάσωσης των αρχαίων που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή για τις νέες πτέρυγες του Βενιζελείου. Πρόκειται για μια σημαντική εργασία που απαιτεί, όπως φαίνεται και από την προκήρυξη, εμπειρία και εξειδίκευση.

Όπως έγραψε η “Π” τις περασμένες ημέρες, το έργο αφορά την υλοποίηση της απόσπασης, μεταφοράς και απόθεσης τμήματος ρωμαϊκής λιθόστρωτης οδού (διαστάσεων 25,00m x 4,50m), η οποία βρέθηκε κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.