Από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 το οποίο περιλαμβάνει τη στρατηγική για τη νέα εποχή.

Πρόκειται, όπως έγραψε η “Π”, για ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρεμβάσεις από τον αγροτικό τομέα (ο δήμος Ηρακλείου περιλαμβάνει δυο αστικά κέντρα και μια δυναμική αγροτική περιοχή, με δραστήριους και δημιουργικούς κατοίκους, έχει όλες τις προϋποθέσεις και δυνατότητες να πρωτοπορήσει στις νέες αυτοδιοίκητες συνθήκες, υποστηρίζουν στη Λότζια) μέχρι την επιστημονική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, την “έξυπνη πόλη”, ακόμη φυσικά και τις υποδομές στις οποίες οι ελλείψεις είναι εμφανείς.