Φωτιές έχει ανάψει στον κλάδο των αρχαιολόγων η απόφαση της Τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων να προχωρήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έργου για την ολοκλήρωση εργασιών που εκκρεμούν για την αποκατάσταση και συντήρηση του ενετικού φρουρίου Κούλε.