Τρία εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται τη φετινή περίοδο. Σύμφωνα με την υπεύθυνη υλοποίησης και σχεδιασμού των προγραμμάτων κ. Δέσποινα Χουμεριανού «υπάρχουν προγράμματα για την ελιά και για το νερό για μαθητές από 5 έως 18 ετών κι ένα πρόγραμμα για την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που κυρίως παρακολουθούν οι μαθητές της Πέμπτης και της Έκτης Δημοτικού, αλλά είναι κατάλληλο για ηλικίες από 5 έως 18 ετών».

Ιδανικότερα, το πρόγραμμα «Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές» είναι κατάλληλο για μαθητές 5-18 ετών, το πρόγραμμα «Η ελιά» για μαθητές 5-9 ετών και το πρόγραμμα «Το νερό» για μαθητές 5-9 ετών. Όλα τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί πάνω σε τρεις άξονες: τον χώρο, το αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων και το κοινό. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος και τα εκθέματα είναι διαμορφωμένα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των προγραμμάτων αφού πρώτα έχει ληφθεί υπόψιν τι διδάσκονται τα παιδιά σε κάθε τάξη ενώ όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται στην αναπτυξιακή φάση που περνούν τα παιδιά σε κάθε ηλικία και τα στάδια νοημοσύνης που έχουν κατακτήσει.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων μαθαίνουν σε τρία επίπεδα. Σε πρώτη φάση αποκτούν μία σχέση με τα εκθέματα χωρίς να επηρεαστούν, στη συνέχεια επηρεάζονται μέσα από τη συζήτηση και την ξενάγηση και τέλος μαθαίνουν μέσω της χρήσης αντικειμένων (μοντέλων). Σε όλες τις φάσεις των προγραμμάτων, δίνεται έμφαση στις αισθήσεις. Έτσι με επιστημονικό τρόπο το πρόγραμμα συσχετίζεται με τον κόσμο των εμπειριών του κάθε παιδιού και έχει σημασία ότι αυτό επιτυγχάνεται με τρόπο ενεργητικό-βιωματικό και όχι με ξερή παροχή πληροφοριών.

«Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από μιάμιση έως δύο ώρες» διευκρινίζει η κ. Χουμεριανού για να προσθέσει:

«Το δίωρο πρόγραμμα μπορεί να φιλοξενήσει από 35 έως 40 παιδιά και σε μία ημέρα μπορούμε να δεχθούμε μέχρι 70 έως 80 παιδιά σε δύο ομάδες».

Σημειώνεται ότι είναι σημαντικό οι επισκέψεις να γίνονται αφού πρώτα έχει προηγηθεί η προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η διδασκαλία της σχετικής ύλης ή οποιουδήποτε σχετικού προγράμματος στο σχολείο.

Φεύγοντας οι μαθητές, μέσα από μια αρκετά ευχάριστη εμπειρία, έχουν αποκτήσει γνώσεις και εικόνες που δεν θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κάπου αλλού.