Την δέσμευσή του για στήριξη της ελληνικής οικονομίας επανέλαβε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Werner Hoyer.

Σε δήλωσή του, τονίζει ότι «η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανυπομονεί να αυξήσει την οικονομική της βοήθεια προς την Ελλάδα για προγράμματα». Προσθέτει δε ότι προσβλέπει σε αύξηση της χρηματοδότησης προγραμμάτος για τη χώρα μας.

Ο κ. Χόγιερ, επισημαίνει ότι η τράπεζας ως ένας μακροπρόθεσμος επενδυτικός οίκος για όλη την Ευρώπη, «δεν εφαρμόζει ποσοστώσεις ανά χώρα, αλλά αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες, επί τη βάσει του αριθμού, της φύσης και της ποιότητας των έργων που υποβάλλονται σε αυτή».

Συνεπώς, όπως εξηγεί ο Χόγιερ «η ΕΤΕπ δεν μπορεί να προβλέψει το ποσοστό του δανεισμού που θα είναι διαθέσιμο για κάθε χώρα».

Τονίζει με έμφαση ότι βάσει αυτού του μοντέλου, «η Τράπεζα δραστηριοποιείται αναζητώντας ευκαιρίες και προτάσεις για χρηματοδοτήσεις έργων στην Ελλάδα και για ευκαιρίες να αυξήσει το συνολικό επίπεδο της οικονομικής της εμπλοκής στη χώρα».

Υπενθμίζει τέλος, ότι η ΕΤΕπ έχει ένα πολύ ισχυρό ιστορικό δανεισμού στην Ελλάδα.

«Από την έναρξη της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει παράσχει βοήθεια ύψους 11 δις ευρώ. Σήμερα, τα εκκρεμή δάνειά της (η «έκθεση» της ΕΤΕπ) στην Ελλάδα ανέρχονται σε 16,9 δις ευρώ, κάτι που ισοδυναμεί με το 9,4% του ελληνικού ΑΕΠ» τονίζεο ο κ. Χόγιερ και καταλήγει: «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπήρξε και θα παραμείνει πολύ ισχυρά αφοσιωμένη στη χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα».