Τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η Κρήτη έναντι των άλλων περιφερειών μπορούν να αναδειχθούν στον τομέα Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RISCrete) που θα αξιοποιηθούν την ερχόμενη πενταετία καθώς αυτός είναι και ο βασικός πυλώνας για το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Μια περίοδος που δεν έχει κονδύλια για υποδομές, αλλά θα χρηματοδοτήσει με όρους την έρευνα και την καινοτόμο δράση, την έξυπνη δράση!
Προχθές έγινε μια πρώτη συνάντηση στη δημόσια διαβούλευση με τα Επιμελητήρια της Κρήτης και την Αναπτυξιακή με έμφαση στις παρατηρήσεις για πιο ενεργή συμμετοχή του παραγωγικού και επιχειρηματικού ιστού στην υλοποίηση των δράσεων και θα ακολουθήσει μια επαφή με τις μεγάλες επιχειρήσεις του νησιού.