Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του Κέντρου Ελέγχου Φυσικών Προσώπων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκαν 181 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 25.430.558 ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 7.130.558 ευρώ.

Ειδικότερα:

- Έλεγχος εμβασμάτων εξωτερικού: Ολοκληρώθηκαν 91 έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 1.700.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 1.600.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση εντός του μηνός 12.473.500 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 242 υποθέσεις

- Έλεγχος Off-shore εταιρειών: Ολοκληρώθηκαν 18 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 5.700.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση 5.700.000 λόγω άσκησης ενδίκων μέσων. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται στο τελικό στάδιο ελέγχου 60 έλεγχοι.

- Έλεγχος με έμμεσες τεχνικές: Ολοκληρώθηκαν εντός του τρέχοντος μήνα 2 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 430.558 ευρώ το οποίο έχει ήδη εισπραχθεί και 3 επιπλέον φορολογικοί έλεγχοι για τους οποίους έχει συνταχθεί προσωρινό σημείωμα ελέγχου με προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ποσό 1.812.763 ευρώ. Επιπλέον έχουν ήδη ξεκινήσει και βρίσκονται σε διάφορα στάδια ελέγχου 47 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι με χρήση των έμμεσων τεχνικών.

- Έλεγχος υποθέσεων μεγάλου πλούτου (ΜΠΥΕ): Ολοκληρώθηκαν 70 υποθέσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου, οι οποίοι συνολικά έχουν βεβαιώσει 17.600.000 ευρώ εκ των οποίων έχουν ήδη εισπραχθεί 5.100.000 ευρώ και εκκρεμούν για βεβαίωση λόγω άσκησης ενδίκων μέσων 5.400.000 ευρώ.

- Έλεγχοι μετά από Εισαγγελική παραγγελία: Έχει ανατεθεί με εισαγγελική παραγγελία ο έλεγχος 25 υποθέσεων από την λίστα Λαγκάρντ οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και της επεξεργασίας στοιχείων.

Στόχος του ΚΕΦΟΜΕΠ είναι, έως το τέλος του 2014 να ολοκληρώσει τον έλεγχο 720 υποθέσεων εμβασμάτων και offshore εταιρειών, καθώς επίσης κατ' ελάχιστον 40 υποθέσεις με μεθόδους εμμέσου ελέγχου, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται και το πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.