Τα «δόντια» του στους φοροοφυγάδες θα δείξει ο φορολογικός μηχανισμός καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί 297.400 ελέγχους τους οποίους θα διενεργήσουν εφορίες, τελωνεία και η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Αναφορικά με τους στόχους για τις εισπράξεις και τους ελέγχους το στρατηγικό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προβλέπει για το 2014 τα εξής:

Είσπραξη 2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές.

Είσπραξη του 25% των ληξιπρόθεσμων νέων οφειλών.

Εισπράξεις 30,9 δισ. ευρώ προ επιστροφών φόρων από τις ΔΟΥ.

Εισπράξεις 12,1 δισ. ευρώ προ επιστροφών φόρων από τα Τελωνεία.

Διενέργεια 500 ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων μέσα στο 2014.

Διενέργεια 680 μερικών ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων.

Διενέργεια 720 μερικών ελέγχων φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου.

Διενέργεια 63.000 ελέγχων πρόληψης από την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων.

Διενέργεια 17.000 ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ.

Διενέργεια 4.000 ελέγχων από τις ΔΟΥ.

Διενέργεια 10.000 μερικών ελέγχων από τις ΔΟΥ.

Διενέργεια 1.300 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις ΔΟΥ.

Δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο στρατηγικό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την περίοδο 2014- 2017 ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης τόνισε πως με αυτό ορίζεται μία ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση για τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση και τίθενται οι στόχοι, οι άξονες παρέμβασης και οι προτεραιότητες όπου θα βασίσουμε όλες τις μελλοντικές μας ενέργειες.

«Το σχέδιο αυτό, που θα εξειδικευθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας, έρχεται επιπλέον να ολοκληρώσει και να διαρθρώσει ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών μας» τόνισε.

Στους κεντρικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνονται η αύξηση των εμπρόθεσμων πληρωμών και των φορολογικών εισπράξεων, η μείωση των παλαιών οφειλών, η μείωση τους μεγέθους της μαύρης οικονομίας, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, η μείωση του κόστους συμμόρφωσης, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της φορολογικής διοίκησης και η μείωση των επιπέδων διαφθοράς.