Χαρίζεται ο Μπλακ, κουταβάκι με φουντωτό μαλλί που δεν θα γίνει μεγαλύτερος από 10 κιλά.
Θα δοθεί με ηλεκτρονική ταυτοποίηση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 213 286.