Του Κώστα Μπογδανίδη

Σκληρό παζάρι μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και των μεγάλων κατασκευαστικών κολοσσών-ελληνικών και ξένων-είναι σε εξέλιξη για το αεροδρόμιο Καστελλίου!

Η “Π” δημοσιεύει σήμερα για πρώτη φορά τα στοιχεία της διακήρυξης του έργου που αναμένεται να είναι και το μεγαλύτερο που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, αλλά το κράτος θα το παραχωρήσει σε ιδιώτες.

Στη διακήρυξη των 270 σελίδων είναι προφανές ότι όλες οι λεπτομέρειες ευνοούν τους εργολάβους και καθόλου το Καστέλλι, η ευρύτερη περιοχή του οποίου μάλλον είναι... ρηγμένη αφού θα παίρνει μόλις το 1% ως αντισταθμιστικό όφελος, ενώ ούτε τα υπόλοιπα (υποσχόμενα) έργα εμφανίζονται πουθενά! Πάντως ο εργολάβος θα παίρνει τέλη και από το αεροδρόμιο Ηρακλείου!!!

Από τη διακήρυξη του έργου (που ως γνωστόν βγαίνει κι επίσημα στον αέρα τον Ιούνιο), δεν προκύπτει παραχώρηση των δυο βασικών αεροδρομίων της Κρήτης που ήδη λειτουργούν (Ηράκλειο-Χανιά) αλλά οι εργοληπτικές εταιρείες πιέζουν για να τα πάρουν!

Πάντως, όπως προκύπτει από το σχέδιο του υπουργείου, δίδονται “τέλη” στον ανάδοχο κι έχουν σχέση με το υπάρχον “σπατόσημο” προφανώς για να χρηματοδοτηθεί εμμέσως το έργο.Υποδομές

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τα στοιχεία του έργου που είναι εντυπωσιακά τουλάχιστον ως προς τους διαδρόμους, τα οδικά δίκτυα και τα 400 στρέμματα που δίδονται για το εμπορικό κέντρο.

Το αεροδρόμιο θα περιλαμβάνει ένα διάδρομο κατηγορίας Ε, μήκους 3.800 μέτρων, ένα τροχόδρομο παράλληλο και ισομήκη με τον διάδρομο κατηγορίας Ε πλάτους 45 μέτρων, με πρόβλεψη για μελλοντική δυνατότητα κατασκευής και δεύτερου τροχόδρομου, τρεις (3) κατʼ ελάχιστον συνδετήριους τροχόδρομους υψηλής ταχύτητας και δύο (2) κατʼ ελάχιστον συνδετήριους τροχόδρομους μεταξύ αεροδρομίου και στρατιωτικού αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο επίσης θα περιλαμβάνει:

Πέντε (5) κατʼ ελάχιστον σταθερές θέσεις (γέφυρες επιβίβασης) τύπου Multiple Aircraft Ramp System (MARS), οι οποίες δέχονται έως και 10 αεροσκάφη για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση και 25 κατʼ ελάχιστον, επιπλέον θέσεις στάθμευσης στην πίστα, με δυνατότητα αυτόνομης προσέγγισης και απομάκρυνσης (τύπου Power In-Power Out), σύστημα αποθήκευσης και διανομής καυσίμων με υπόγειο δίκτυο τροφοδοσίας αεροσκαφών για κάθε θέση στάθμευσης.

Χώρους στάθμευσης με χωρητικότητα κατʼ ελάχιστον 800 οχημάτων, χώρους αναμονής για κατʼ ελάχιστον 50 τουριστικά λεωφορεία, 150 ταξί και 20 επαγγελματικά οχήματα εξυπηρέτησης επιβατών (μίνι βαν ξενοδοχείων, κλπ) και θέσεις στάθμευσης για μέσα μαζικής μεταφοράς και πλήρες οδικό δίκτυο 2 λωρίδων ανα κατεύθυνση εντός του αεροδρομίου.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει σύστημα βιολογικού καθαρισμού που θα δέχεται τα λύματα του αεροδρομίου καθώς και των γειτονικών οικισμών. Αντιπλημμυρική προστασία και αποχέτευση ομβρίων υδάτων. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πρόβλεψη εμπορικής ζώνης 400 στρ. για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Αστυνομικό σταθμό, 2 πυροσβεστικούς σταθμούς, ιατρικές εγκαταστάσεις, πύργο εναέριας κυκλοφορίας, με σύγχρονο σύστημα αεροβοηθημάτων, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.Οδικό δίκτυο σύνδεσης

Την μελέτη-κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών προσβάσεων σύνδεσης του νέου αεροδρομίου Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, ήτοι, του νέου κλειστού αυτοκινητόδρομου (μήκους 18 χλμ. περίπου, διατομής 2 λωρίδων ανα κατεύθυνση με διαχωρισμένο οδόστρωμα), για την σύνδεση του νέου αεροδρομίου Καστελλίου με τον ΒΟΑΚ στην περιοχή της Χερσονήσου (με την κατασκευή και του νέου ζεύγους Ανισόπεδων Κόμβων (Α/Κ) στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή της Χερσονήσου).

Προβλέπεται επίσης σύνδεση με το εν λειτουργία οδικό δίκτυο της περιοχής με ανισόπεδους κόμβους. Για την σύνδεση με τον ΝΟΑΚ προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή της οδικής σύνδεσης μήκους 6 χλμ. περίπου διατομής 1 λωρίδας ανά κατεύθυνση με λωρίδα πολλαπλών χρήσεων χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα, από το αεροδρόμιο μέχρι τον άξονα Ηράκλειο - Αρκαλοχώρι - Βιάννος.

Η σύνδεση με τον υπόψη άξονα γίνεται με ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή του βιομηχανικού πάρκου Αρκαλοχωρίου.Παραχώρηση ημερομηνίας

Η συμβατική διάρκεια της περιόδου παραχώρησης ορίζεται στα 35 χρόνια, ενώ ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει - εάν θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος - εγγυητική επιστολή ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ!

“... Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η υποχρέωση του Δημοσίου ως προς τη χρηματοδότηση του έργου - πέραν της εισφοράς του εις είδος για την ανάληψη του 55% των μετοχών της εταιρείας, συνιστωμένης στην παραχώρηση στην εταιρεία του αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης - περιορίζεται αποκλειστικά και εξαντλείται στην καταβολή της χρηματοδοτικής του συμβολής κατά την περίοδο Τ1 και στο δικαίωμα απόληψης του αναλογούντος ποσού από το ΤΕΑΑ που τυχόν θα ζητηθούν με την προσφορά του αναδόχου, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε οικονομικής, εμπορικής, χρηματοδοτικής ή /και άλλης φύσεως εγγυήσεως του Δημοσίου.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσδιορίσουν με την προσφορά τους, και σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 17 της παρούσας, την δεσμευτική επένδυση με την οποία αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν το έργο.

Η δεσμευτική επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη του σαράντα στα εκατό (40%) της αιτούμενης χρηματοδοτικής συμβολής και πρέπει να εκφράζεται αποκλειστικά ως μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καταβλητέο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς των άρθρων 19 και 23 της παρούσας...”.Το Δημόσιο

Στην σύμβαση αναφέρεται η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει το έργο. Κι επισημαίνεται:

“Το Δημόσιο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 18.2.2 της παρούσας, θα καταβάλει κατά την περίοδο Τ1, ως μέρος του συμβατικού ανταλλάγματός του προς την εταιρεία, χρηματοδοτική συμβολή μέχρι κατʼ ανώτατο όριο το ποσό των: Διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (220.000.000,00 ευρώ) σε τρέχουσες τιμές υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου (capital grant).

Το ποσό της αιτούμενης χρηματοδοτικής συμβολής δεν δύναται να υπερβεί κατά 2,5 φορές το ύψος της δεσμευτικής επένδυσης του διαγωνιζομένου, όπως αυτή θα καθοριστεί με την οικονομική προσφορά.

Το ύψος της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου και τα ποσά των επί μέρους καταβολών στις ημερομηνίες καταβολής, που θα προσδιορίσουν οι διαγωνιζόμενοι με την προσφορά τους, είναι αξιολογούμενα στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω”.