Στάση πληρωμών από χιλιάδες επιχειρήσεις σʼ όλη την Κρήτη

Αρχισαν οι πλειστηριασμοί για χρέη προς τις τράπεζες και ιδιώτες και μάλιστα ακόμη και για χρέη κάτω από 10.000 ευρώ. Τις τελευταίες εβδομάδες ολοένα και πληθαίνουν οι δημοσιεύσεις πλειστηριασμών που “τρέχουν” είτε από τράπεζες για χρέη άνω των 200.000 ευρώ (οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως στεγαστικά δάνεια) είτε από ιδιώτες εναντίον ιδιωτών.