Οι Κρητικοί ζουν με το φόβο της ανεργίας, ενώ η οικονομία καταρρέει

Τι έδειξε παγκρήτια δημοσκόπηση του Πολυτεχνείου Κρήτης


Η οικονομία καταρρέει, θέσεις εργασίας χάνονται και η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα άνισα και άδικα.

Την παραπάνω εικόνα έχουν σχηματίσει οι Κρητικοί για τη σημερινή κατάσταση της χώρας, όπως διαφαίνεται σε παγκρήτια δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης.Ανεργία: Mείζον πρόβλημα

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ανεργία (18,4%) ακολουθούμενη από την ακρίβεια (16,9%), αλλά και την εγκληματικότητα στην Κρήτη (9,2 %) αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το νησί.

Το 8,5% και το 7,8% των ερωτηθέντων υπέδειξαν τα προβλήματα της έλλειψης ή ανεπάρκειας εγκαταστάσεων και υποδομών αλλά και δυσλειτουργία στους τομείς της υγείας και της παιδείας αντίστοιχα ως σημαντικότερα. Δεν έλειψαν και εκείνοι που ανέφεραν- με αρκετά αυξημένα ποσοστά τους σε σχέση με προηγούμενες έρευνες- την κρίση στα αγροτικά προϊόντα, τα έργα υποδομής, τα ναρκωτικά καθώς και τις ελλείψεις σε κοινωνικές και τουριστικές υποδομές.

Όσο αφορά στην αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου στην Κρήτη και των πρωτοβουλιών της νέας κυβέρνησης, το 56,6% των ερωτηθέντων το αξιολογεί πολύ θετικά και μάλλον θετικά.

Οι πρωτοβουλίες και το έργο της κυβέρνησης μέχρι τώρα συγκεντρώνουν αρνητικά σχόλια σε ποσοστό 26,4%, ενώ το 9,8% του δείγματος δεν δίνει ούτε θετική ούτε αρνητική απάντηση.Η οικονομία καταρρέει

Το 78,5% των πολιτών διατυπώνει την άποψη ότι η οικονομία της Ελλάδας βρίσκεται σε καταρρέουσα κατάσταση, εν αντιθέσει με το 15,8 % του δείγματος που υποστηρίζει ότι η οικονομία της χώρας μας είναι σε καλή κατάσταση και το 2% που δηλώνει ότι είναι ισχυρή.

Αναφορικά με τη συνεχή επικαιροποίηση και προβολή της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας μας τα 2/3 περίπου του δείγματος (67,2%) υποστηρίζουν ότι αυτό εξυπηρετεί τις κυβερνήσεις διαχρονικά για την επιβολή αυστηρότερων φορολογικών μέτρων, με το 26,3% των ερωτηθέντων να διατυπώνουν αντίθετη άποψη.

Το 24,9% των πολιτών χαρακτηρίζει τα φορολογικά μέτρα της σημερινής κυβέρνησης απαραίτητα, το 16,3% υποστηρίζει ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι ισόνομα και δίκαια προς τους πολίτες, ένα ποσοστό της τάξεως του 11,4% δηλώνει ότι τα φορολογικά μέτρα έπρεπε να είναι πιο αυστηρά.

Αρνητική άποψη για τα μέτρα της κυβέρνησης φαίνεται να έχει το 37,7% του δείγματος θεωρώντας ότι τα μέτρα δεν είναι ισόνομα και δίκαια προς τους πολίτες.