Σε ασφαλιστικά μέτρα για την λαϊκή των Καμινίων είναι έτοιμοι να προχωρήσουν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν πως η λαϊκή είναι παράνομη.
Οι κάτοικοι δεν απομάκρυναν χθες τα αυτοκίνητα τους από το χώρο διεξαγωγής της λαϊκής, ωστόσο οι παραγωγοί πούλησαν τα προϊόντα τους κανονικά.
Για καθʼ όλα νόμιμη λειτουργία της λαϊκής κάνουν λόγο Νομαρχία και Δήμος, διαπραγματευόμενοι ωστόσο το θέμα λειτουργίας της μπροστά από το σχολείο.