Στο 91% φτάνει σήμερα η απορρόφηση από την Ελλάδα των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που αφορά την περίοδο 2000-2006 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού Αλιείας), όπως ανακοίνωσε χθες στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε, ειδικότερα, ότι από τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης συνολικού ύψους 23 δισ. ευρώ έχουν κατατεθεί από την Ελλάδα αιτήσεις πληρωμών που φτάνουν τα 20,9 δισ. ευρώ, ή δηλαδή το 91% του συνόλου.

Ο μέσος κοινοτικός όρος είναι επίσης 91%.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για την απορροφητικότητα από το Γ' ΚΠΣ στα κράτη - μέλη, η αρμόδια επίτροπος Ντανούτα Χούμπνερ εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου που λήγει η προθεσμία για την ολοκλήρωση των έργων τα οποία έχουν επιλεγεί για κοινοτική χρηματοδότηση, μπορεί να έχει απορροφηθεί το σύνολο των διαθέσιμων πόρων.

Υπενθυμίζεται ότι με τον λεγόμενο κανόνα «ν+2» τα κράτη - μέλη είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τα έργα που έχουν επιλεγεί για κοινοτική χρηματοδότηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008,δηλαδή δύο χρόνια μετά τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου.

Ωστόσο, με απόφαση πρόσφατης Συνόδου Κορυφής συμφωνήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης να δοθεί μια πρόσθετη παράταση έξι μηνών στα κράτη - μέλη προκειμένου να βελτιώσουν περαιτέρω τους ρυθμούς απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η απορρόφηση από τη χώρα μας των πόρων που εντάσσονται στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ φτάνει το 88%.

Ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 87%.

Η απορρόφηση από την Ελλάδα των πόρων που εντάσσονται αποκλειστικά στο Ταμείο Συνοχής φτάνει το 61% (με μέσο κοινοτικό όρο 65%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Ταμείο Συνοχής η προθεσμία για την ολοκλήρωση των έργων τα οποία έχουν επιλεγεί για κοινοτική χρηματοδότηση λήγει στα τέλη του 2010.Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα Διαρθρωτικά Ταμεία η Επιτροπή αναφέρει ότι η απορρόφηση των πόρων από την Ελλάδα φτάνει το 90% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (με μέσο κοινοτικό όρο 91%), το 93% για Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (με μέσο κοινοτικό όρο 91%), το 92% για Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικού Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (με μέσο κοινοτικό όρο 92%) και το 83% για το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού Αλιείας (με μέσο κοινοτικό όρο 89%).