Το δεύτερο μέρος της έκδοσης «Κρήτης ανθρωπογεωγραφία», το οποίο βρίσκεται πλέον στη διάθεση του αναγνώστη, ολοκληρώνει το αφιέρωμα της «Π» στην Κρήτη και τους ανθρώπους της.

Μια αναφορά που ξεκίνησε από τα αρχαία χρόνια και φτάνει μέχρι την Ένωση με την Ελλάδα.

Σʼ αυτό το τεύχος αναφερόμαστε στην περίοδο μετά την αιγυπτιακή κατοχή, από τότε που ξεκινά, δηλαδή, η δεύτερη περίοδος της τουρκοκρατίας, στα 1840. Και καταλήγουμε στο 1911, ενώ οι απογραφές του πληθυσμού από το 1920 μέχρι το 2001, αναφέρονται εντελώς συνοπτικά.

Στις 96 σελίδες της έκδοσης ο αναγνώστης θα εντοπίσει σημαντικές πληροφορίες για την Κρήτη του παρελθόντος, τους ανθρώπους της, περιγραφές των οικισμών και της τοπικής οικονομίας. Για πρώτη φορά έρχονται στο φως μια σειρά από αρχεία, τα οποία αποτελούν νέα πηγή για την ερευνητή της κρητικής ιστορίας, αλλά και νέα πηγή γνώσης για όποιον ξεφυλλίζει τις σελίδες της Ιστορίας για να πληροφορηθεί τα γεγονότα.

Τα δύο τεύχη αποτελούν ένα ενιαίο αφιέρωμα για τον φιλίστορα ο οποίος θα ήθελε να έχει συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές αναφορές που έχουν γίνει για την Κρήτη ανά τους αιώνες, γι αυτό επιλέξαμε η αρίθμηση του δεύτερου τεύχους να αποτελεί συνέχεια του πρώτου. Έτσι θα υπάρχει ένα ενιαίο φύλλο των 192, συνολικά σελίδων.

Και σε αυτό το αφιέρωμα κατά κανόνα διατηρήσαμε τη γραφή, την ορθογραφία και τη σύνταξη, των κειμένων που χρησιμοποιούμε, ενώ το ίδιο έγινε με τα ονόματα των οικισμών. Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει ότι συχνά οι ονομασίες των οικισμών είναι διαφορετικές στην πορεία του χρόνου, ή έχουν διαφορετική γραφή. Αυτό σχετίζεται ακριβώς με το προηγούμενο, ότι δηλαδή σε κάθε έγγραφο ή αναφορά καταγράφονται με άλλο τρόπο. Κι αυτή την καταγραφή διατηρούμε.

Τις ευχαριστίες για τη σημαντική συμβολή ανθρώπων τις απευθύναμε ήδη από το πρώτο τεύχος, και ισχύουν στο ακέραιο και για το δεύτερο.

Με την ανταπόκριση που υπήρξε και για το πρώτο τεύχος της «Κρήτης ανθρωπογεωγραφία» (ελπίζομε και για το δεύτερο) μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίσουμε μια χρήσιμη, πιστεύουμε, προσπάθεια με στόχο την προσέγγιση της κρητικής ιστορίας.

Αλέκος Α. Ανδρικάκης