σελ.
- Αντί προλόγου, περιεχόμενα 98
- Βʼ περίοδος Τουρκοκρατίας… 99
- Η τουρκόγλωσση έκδοση της εφημερίδας «Γκιρίτ» της Οθωμανικής
Διοίκησης, το 1869 100
- Ο Μανουήλ Βερνάρδος περιγράφει την Κρήτη στα 1846 101
- Η περιγραφή του Κριτοβουλίδη το 1859 105
- Η απογραφή του Βελή πασά το 1858 108
- Αδημοσίευτη αναφορά του Ι. Μιτσοτάκη για την
ανατολική Κρήτη, αμέσως μετά την επανάσταση του 1866 109
- Ανέκδοτο αρχείο: Η απογραφή Ι. Μιτσοτάκη το 1875 116
- Η μοναδική οργανωμένη απογραφή της Οθωμανικής Διοίκησης το 1881 125
- Ο φοιτητής της Νομικής Ευάγγελος Νικολαΐδης σε μια διάλεξη του
για το Μεγάλο Κάστρο, το 1892 136
- Ο ανθυπολοχαγός Νικόστρατος Καλομενόπουλος περιγράφει
τους οικισμούς της ανατολικής Κρήτης το 1894 137
- Τα Λιοντάρια στα τέλη του 19ου αιώνα.
Φωτογραφία προσφορά στους αναγνώστες της «Π» 144
-Η «επιτόπιος μελέτη» του Καλομενόπουλου για τις διαδρομές
ανάμεσα στα χωριά της Κρήτης 152
- Τα προϊόντα που παρήγαγαν τα χωριά γύρω στο 1894 156
- Η πρώτη απογραφή της Κρητικής Πολιτείας το 1900 157
- Μια άγνωστη καταγραφή του πληθυσμού το 1902 172
- Η κρητική χωρογραφία από τον λοχαγό Ιωάννη Νουχάκη το 1903 173
- Ποιά προϊόντα και σε ποιες χώρες έκανε εισαγωγές και
εξαγωγές η Κρητική Πολιτεία 184
- Η μετανάστευση των Κρητικών κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα 185
- Η τελευταία απογραφή από την Κρητική Πολιτεία το 1911 187
- Συνοπτικές απογραφές 1920, 2001 188
- Η Λένα Τζεδάκη για τα τουρκοκρητικά ονόματα και πώς προήλθαν 189