Ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον κάθε νέου είναι η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου με τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου επιθυμεί να εισαχθεί, αφού καθορίζεται η μετέπειτα ζωή του.

Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου καλούνται να συμπληρώσουν τα Μηχανογραφικά Δελτία με τις σχολές προτίμησής τους από την ερχόμενη Δευτέρα 10 Ιουλίου μέχρι και τις 21 του μηνός.