Με μπλόκα στους δρόμους και δυναμικές κινητοποιήσεις που θα κλιμακωθούν θα απαντήσουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της οδού Καστρινάκη για να εμποδίσουν τη μεταφορά της λαϊκής έξω από τα σπίτια τους.