Ισχυρός οικονομικός τροφοδότης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης αποδεικνύεται το φράγμα Αποσελέμη, καθώς από τις πωλήσεις νερού στους Δήμους κατάφερε να αυξήσει θεαματικά τα έσοδά του. Οι εισπράξεις αυτές συνδυαστικά με τις επιχορηγήσεις συνέβαλαν στην πλήρη ανάταξη της οικονομικής του κατάστασης, η οποία εμφανίζει για το 2016 κέρδη 1.357.961,00 ευρώ έναντι ζημίας 2.741.282,00 ευρώ το 2015. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού, που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρονιάς.