Έτοιμη να βγει στις αγορές είναι η Ελλάδα, καθώς οι προεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη με το βιβλίο προσφορών να έχει ανοίξει και την έξοδο να αναμένεται σήμερα. Η κυβέρνηση επιδιώκει επιτόκιο της τάξης του 4,2% ή και ιδανικά οριακά κάτω του 4%. Μοιάζει ωστόσο δύσκολο να το πετύχει, ενώ το πιθανότερο είναι να βρει χρήματα με επιτόκιο 4,3%-4,5%. Ακόμα όμως και με αυτό το επιτόκιο, η κυβέρνηση θα μπορέσει να διασώσει τις εντυπώσεις και να κερδίσει ένα σημαντικό ηθικό πλεονέκτημα.